Chod na hlavnu stranku
ObrazkyDodavateliaReferencieHistoriaKontakt
 
  ElktroKureniePlynVoda  
       
  Veľkoobchod s elektroinštalačným a vodoinštalačným materiálom
Stavebné práce a rekonštrukcie
Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov
Montážne práce elektro, voda, kúrenie, plyn, klimatizácie a vzduchotechniky
Prenájom náradia a mechanizácie
Prenájom priestorov
Energetická certifikácia budov
Obchodná činnosť

Certifikat


Energetická certifikácia

Vypracovanie energetických certifikátov budov komplexne, vrátane vydania energetických štítkov budov.


Načo nám slúži energetický certifikát certifikát?
Energetický certifikát je spôsob ako ušetriť peniaze za spotrebovanú energiu. Energetický certifikát dáva návod, ako v postupných krokoch ušetriť náklady za energiu a ako spotrebu energie znížiť. Energetický certifikát sa týka všetkých druhov energie: tepla, chladu, elektrickej energie, vody a stlačeného vzduchu. Základným predpokladom pre objektívne výsledky energetického auditu je nezávislosť audítora

Čo to vlastne je energetický certifikát budov?
Energetický certifikát budovy je základný súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti a kategorizácie budov do tried energetickej hospodárnosti (triedy A - G).

Poradenstvo v oblasti energetiky

Poradenstvo v oblasti energetiky a elektrotechniky. Servis energetických zariadení, montáž, dodávky materiálu, meranie.Poradenstvo v energetike, elektrotechnike, pri osvetlení. Optimalizácie existujúcich zariadení a návrh komplexných opatrení na úspory energií.

Inžinierska činnosť
V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme prípravné úkony (body napojenia u správcov sieti a pod.), povolenia stavebných úradov, predbežné súhlasy s umiestnením stavby, záväzné stanoviská obcí a magistrátov, územné rozhodnutia, stavebne povolenia. V prípade potreby vybavujeme vyňatie z pôdneho fondu a environmentálne štúdie.

– Územnoplánovacia informácia obce
– Územnoplánovacia informácia magistrátu
– Predbežné stanovisko obce
– Záväzné stanovisko obce
– Stanovisko magistrátu k umiestneniu stavby
– Zakreslenie inžinierských sieti
– Určenie bodu napojenia prevádzkovateľov sieti
– Vyjadrenia dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sieti
– Enviromentálna štúdia ( EIA )
– Vyňatie poľnohospodárskej pôdy
– Územné rozhodnutie
– Zmena územného rozhodnutia
– Stavebné povolenie
– Zmena stavby pred dokončením
– Kolaudácia stavby

 
   
Webdesign vytvorila kreatívna dieľňa Prestige Ideas l © 2009 CONSTRUCT