Chod na hlavnu stranku
ObrazkyDodavateliaReferencieHistoriaKontakt
 
  ElktroKureniePlynVoda  
       
  Veľkoobchod s elektroinštalačným a vodoinštalačným materiálom
Stavebné práce a rekonštrukcie
Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov
Montážne práce elektro, voda, kúrenie, plyn, klimatizácie a vzduchotechniky
Prenájom náradia a mechanizácie
Prenájom priestorov
Energetická certifikácia budov
Obchodná činnosť

Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov

Firma vlastní licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov typu weber.therm terranova, weber.therm mínus 7, weber.therm exclusive, ktoré vykonávajú odborne zaškolený zamestnanci firmy. Zabezpečuje montážne práce s dodržaním príslušných predpisov a STN. Každé dielo je prevádzané materiálmi atestovanými a schválenými Skúšobným ústavom Slovenskej republiky. Vlastní odbornú spôsobilosť na výkon stavbyvedúceho a stavebného dozoru. Firma je z hľadiska strojového vybavenia, personálnej štruktúry, s vlastnými veľkoskladmi stavebného materiálu vybavená k zaisteniu a zaručeniu kvality a komplexnosti dodávky diela. Firma vlastní aj oprávnenia na montáž, rekonštrukciu, opravu a údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení a oprávnenie na montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení triedy A a B vrátane bleskozvodov.

V prípade požiadavky zabezpečíme aj návrh tech. riešenia, projektovú dokumentáciu, energetický audit, energetickú certifikáciu pre miesto spotreby energie (podľa § 6 ods. 2 zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a vypracovanie cenových ponúk. Zabezpečujeme záručný aj pozáručný servis.

Firma CONSTRUCT poskytuje zľavy podľa rozsahu požadovaných prác a množstva materiálu. Poskytujeme poradenstvo a vypracovanie cenovej ponuky.

 
   
Webdesign vytvorila kreatívna dieľňa Prestige Ideas l © 2009 CONSTRUCT